Handledning och konsultation

 

Arbeten som ledare, chefer, företagare och andra mer solitära positioner, kan fungera bättre och mindre utsatt, med ett eget rum för samtal. En utanförstående, engagerad, kunnig och erfaren samtalspartner kan ge perspektiv, förståelse och insikter till det egna sammanhanget.