PARSAMTAL – FAMILJESAMTAL

 

I vår tid verkar det som att livet som makar, föräldrar och barn (oavsett ålder) är rejält ansträngda. Många av oss har både stora behov och höga förväntningar på att hemmet ska tillfredsställa en mängd behov. Dessutom matas vi med omvärldens möjliga och omöjliga sätt att förverkliga drömmar och önskningar.

 

En skilsmässa med fortsatt föräldraskap ställer ofta högre krav på samarbete än livet i en parrelation, märkligt nog. Att få hjälp att tala med och till varandra, kan bespara berörda parter långvarigt lidande.

 

”… Man kan bara lära känna den som man inte känner, och bara en kort tid. Sedan bekantar man sig mer och mer och känner varandra mindre och mindre.” (Lätt bearbetad dikt av Thomas Tidholm).