Psykoterapi

 

Som psykoterapeut arbetar jag, Örjan, utifrån olika metoder och skolbildningar. Jag har arbetat länge inom psykodynamisk tradition och praktik, är utbildad gestaltterapeut, finns med på förteckningen över leg psykoterapeuter som godkänts av Sällskapet för Existentiell PsykoTerapi (SEPT), legitimerad inom system- och familjeterapi, deltagit i flertal kurser inom det kognitiva fältet.

 

Jag vill själv beskriva min inriktning som en blandning av det jag uppfattar som mest användbart från olika riktningar och skolbildningar. Min idé är att det är du som klient och dina behov som i hög grad avgör arbetssättet.