Örjan Tirén

Jag har 40 års erfarenhet av arbete med individer, par, familjer och grupper. De senaste 20 åren har jag arbetat psykoterapier, konsultation, chefs-, team- och personalutveckling. Även själv arbetat som chef. (se vidare under rubriken psykoterapi) Leg psykolog, leg psykoterapeut och handledarutbildad.

Marie Törnqvist

Leg läkare, specialiserad i allmän psykiatri samt barn- och ungdomsterapi. Leg psykoterapeut. Marie har 35 års erfarenhet inom barn och ungdomspsykiatrin. Maries huvudsakliga verksamhet är inom landsting och region. Fungerar hos oss som konsult till Örjans klienter, dock utan egna klientkontakter.